Powrót

Pod koniec lutego bieżącego roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach  teatralno – cyrkowych dla dzieci, których rodzice odbywają wyroki pozbawienia wolności. Zajęcia odbyły się przy współpracy Fundacji Wszyscy Obecni oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja. Dzięki gościnności Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, dzieci wraz z rodzicami mogli wziąć udział w warsztatach poza zakładem karnym.Czas spędzony podczas spotkania był wyjątkowy, […]